Протокол № 14 Печат

От заседанието на Общински съвет, проведено на 29.09.2016год. от 14.30 часа в залата на Общински съвет.