Протокол № 15 Печат

От заседанието на Общински съвет, проведено на 27.10.2016год. от 14.30 часа в залата на Общински съвет.