Протокол № 16 Печат

От заседанието на Общински съвет, проведено на 25.11.2016год. от 12.30 часа в залата на Общински съвет.