Протокол № 18 Печат

От заседанието на Общински съвет, проведено на 26.01.2017год. от 14.30 часа в залата на Общински съвет.