Протокол № 19 Печат

От заседанието на Общински съвет, проведено на 28.02.2017год. от 14.30 часа в залата на Общински съвет.