Протокол № 22 Печат

От заседанието на Общински съвет, проведено на 04.05.2017год. от 17.15 часа в залата на Общински съвет.