Протокол № 23 Печат

От заседанието на Общински съвет, проведено на 31.05.2017год. от 14.30 часа в залата на Общински съвет.