Протокол № 24 Печат

От заседанието на Общински съвет, проведено на 29.06.2017год. от 14.30 часа в залата на Общински съвет.