Протокол № 25 Печат

От заседанието на Общински съвет, проведено на 27.07.2017год. от 14.30 часа в залата на Общински съвет.