Протокол № 26 Печат

От заседанието на Общински съвет, проведено на 31.08.2017год. от 14.30 часа в залата на Общински съвет.