Протокол № 27 Печат

От заседанието на Общински съвет, проведено на 28.09.2017год. от 14.30 часа в залата на Общински съвет.