Протокол № 28 Печат

От заседанието на Общински съвет, проведено на 26.10.2017год. от 14.30 часа в кметство  Радилово