Протокол № 29 Печат

От заседанието на Общински съвет, проведено на 29.11.2017год. от 14.30 часа в кметство Капитан Димитриево.