Протокол № 31 Печат

От заседанието на Общински съвет, проведено на 25.01.2018год. от 14.30 часа в залата на Общински съвет.