Протокол № 32 Печат

От заседанието на Общински съвет, проведено на 30.01.2018год. от 14.30 часа в залата на Общински съвет.