Протокол № 36 Печат

От заседанието на Общински съвет – Пещера, проведено на 30.05.2018год. от 14.30 часа в залата на Общински съвет – Пещера.