Протокол № 42 Печат

От заседанието на Общински съвет – Пещера, проведено на 31.10.2018год. от 14.30 часа в залата на Общински съвет – Пещера.