Протокол № 45 Печат

От заседанието на Общински съвет – Пещера, проведено на 08.01.2019год. от 17.00 часа в залата на Общински съвет – Пещера.