Протокол № 46 Печат

От заседанието на Общински съвет – Пещера, проведено на 31.01.2019год. от 14.30 часа в залата на Общински съвет – Пещера.