Протокол № 50 Печат

От заседанието на Общински съвет – Пещера, проведено на 24.04.2019год. от 14.30 часа в залата на Общински съвет – Пещера.