Протокол № 53 Печат

От заседанието на Общински съвет – Пещера, проведено на 27.06.2019год. от 14.30 часа в залата на Общински съвет – Пещера.