Протокол № 55 Печат

От заседанието на Общински съвет – Пещера, проведено на 19.08.2019год. от 17:00 часа в залата на Общински съвет – Пещера.