Протокол № 56 Печат

От заседанието на Общински съвет – Пещера, проведено на 29.08.2019год. от 14:30 часа в залата на Общински съвет – Пещера.