Протокол № 57 Печат

От заседанието на Общински съвет – Пещера, проведено на 19.09.2019год. от 14:30 часа в залата на Общински съвет – Пещера.