РЕШЕНИЕ №679 Печат

          На Общински съвет гр.Пещера, взето на заседанието проведено на 28.03.2011г., Протокол №  65,

 

ОТНОСНО:  Информация за работата на Общинска служба "Земеделие "- Пещера и взаимодействието със земеделските  производители.

 

 

 

         Общинският съвет след като изслуша информацията, взе становището на ПК  в Общински съвет и като съобрази разпоредбите на чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и след станалите разисквания

  

Р Е Ш И :

 

Приема информацията за работата на Общинска служба "Земеделие "-Пещера и взаимодействието със земеделските производители.

 

 

Общ брой общински съветници: 21

Присъствали: 19

"ЗА": 14

"ПРОТИВ": 3
"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": 2

 

 

ТЕХН.СЕКРЕТАР:                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС

                /Хр.Стайкова/                                                          /Д-р Цв.Лепарова/

Attachments:
Download this file (reshenie 679-prilojenie.doc)приложение[ ]0 Kb