РЕШЕНИЕ №720 Печат

   На Общински съвет – Пещера, взето на заседанието, проведено на 27.05.2011 год., Протокол № 68

 

ОТНОСНО:Информация за работа с еврофондовете за периода февруари 2011- април 2011 година.

Общинският съвет, след като изслуша информацията, взе предвид становищата на ПК и на основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА,

 

РЕШИ:

 

1. Приема Информация за работа с еврофондовете за периода февруари 2011- април 2011 година.

 

Общ брой общински съветници – 21

Присъствали: 15

"ЗА" – 15

"ПРОТИВ" – няма

"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"- няма

 

 

ТЕХН.СЕКРЕТАР:                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Хр.Стайкова/                                                                         /Д-р Цв.Лепарова/

Attachments:
Download this file (720 PRILOJENIE.doc)ПРИЛОЖЕНИЕ[ ]0 Kb