ПО АДМ Д. №742/2016г.- АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПАЗАРДЖИК Печат

Срещу Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера.