ОБЯВЛЕНИЕ ПО ЧЛ. 22, АЛ.2 ОТ ЗМСМА Печат

ПО АДМ ДЕЛО № 401/2018г. - АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПАЗАРДЖИК Срещу Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Пещера и взаимодействието му с Общинска администрация Пещера за мандат 2015-2019г.,приет с Решение № 3/26.11.2015г. на Общински съвет-Пещера.

ОТМЕНЯ Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Пещера и взаимодействието му с Общинска администрация Пещера за мандат 2015-2019г.,приет с Решение № 3/26.11.2015г. на Общински съвет-Пещера.

С Решение № 388/от 20.06.2018г. на Административен съд- Пазарджик, постановено по адм.дело № 401/2018г.

 

Attachments:
Download this file (Решение №388.PDF)Решение №388.PDF[ ]1891 Kb