ОБЯВЛЕНИЕ ПО ЧЛ. 22, АЛ.2 ОТ ЗМСМА Печат

ПО АДМ ДЕЛО № 789/2017г. - АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПАЗАРДЖИК Срещу Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Пещера.

ОТМЕНЯ разпоредбата на чл.44, ал.5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Пещера.

С Решение № 616/ от 07.12.2017г. , влязло в сила на 22.10.2019г.на Административен съд- Пазарджик, постановено по адм.дело № 789/2017г.

Attachments:
Download this file (Решение №616.PDF)Решение №616.PDF[ ]2944 Kb