Заповед Печат

№ 210 Гр.Пещера

05.04.2019 г.
    
ОТНОСНО: Допълнение на Заповед №175/27.03.2019 г. за Образуване на     избирателни секции в община Пещера за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.