Съобщение Печат
Избори - Избори 14.11.2021г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с насрочените избори за президент и вицепрезидент на РБългария, и за народни представители на 14.11.2021г., Общинска администрация напомня, че на 30.10.2021г., включително, изтича срока за:

- подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия от избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си правов изборното помещение;

- подаване на заявление за гласуване по настоящ адрес;

- подаване на заявление за гласуване на друго място от кандидати за президент и вицепрезидент и за народни представители, членове на ЦИК, РИК и наблюдатели.

В тази връзка, е организирано дежурство на 30.10.2021г. от 09.00 до 18.00 часа, за да могат желаещите да подадат съответното заявление в Центъра за административно обслужване на Община Пещера, ул. «Дойранска епопея» №17.