Съобщение Печат
Избори - Избори 14.11.2021г.

Съгласно чл.234, ал.1 от Изборния кодекс и Решение №764-ПВР/НС/20.10.2021 г. на ЦИК относно за обезпечаване възможността за придвижване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители, насрочени за 14.11.2021 г. се приемат заявки за транспортиране в Общинската администрация гр.Пещера с адрес ул. „Дойранска епопея” №17 или на телефони 0350/6-22-08; 0350/6–22-03, както следва:
- от 09.11.2021 г., от 8:30 до 12:30 ч. и от 13:30 ч. до 17:30 ч.
- в изборния ден – 14.11.2021 г. - от 7:00 ч. до 19:00 ч.