ТСУ 3 - Издаване на удостоверение относно имоти подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии Печат

Идентификационен

номер –ТСУ3

Издаване на удостоверение относно имоти, подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии

Срок за изпълнение:

14 дни

Такса:

20.00 лв. – Заповед / Удостоверение

Основание – чл.13 ал.4 -7 от ППЗСПЗЗ

Attachments:
Download this file (TSU3.doc)ЗАЯВЛЕНИЕ-ОБРАЗЕЦ[ ]35 Kb