ТСУ 9А - Издаване на удостоверение за търпимост по § 127, ал.1 от ПЗР на ЗУТ Печат

Идентификационен

номер – ТСУ 9А

ИЗДАВАНЕ НА   УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ТЪРПИМОСТ ПО

§ 127, АЛ.1 ОТ ПЗР НА ЗУТ

Срок за изпълнение:

14 дни

 

Такса:

Приложение № 1.

Основание-§ 127, АЛ.1 и АЛ.8 ОТ ПЗР НА ЗУТ ЗА   СТРОЕЖИ, СТРОЕНИ ПРЕДИ 31.03.2001г.