ТСУ 16 - ПРЕЗАВЕРЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ, КОЕТО Е ИЗГУБИЛО ДЕЙСТВИЕТО СИ ПОРАДИ ИЗТИЧАНЕ НА СР Печат

Идентификационен

номер – ТСУ16

ПРЕЗАВЕРЯВАНЕ НА   РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ,

КОЕТО Е ИЗГУБИЛО ДЕЙСТВИЕТО СИ ПОРАДИ ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА

Срок за изпълнение: 7 дни

Такса: 50 % от предвидената такса по общия ред

 

 

Основание – чл.153 ал.3 и ал.4 от ЗУТ
Attachments:
Download this file (TSU16.doc)ЗАЯВЛЕНИЕ-ОБРАЗЕЦ[ ]34 Kb