ТСУ 17 - Регистриране и въвеждане строежите в експлоатация, издаване удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория Печат

Идентификационен

номер – ТСУ 17

РЕГИСТРАЦИЯ И ВЪВЕЖДАНЕ СТРОЕЖИТЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ, ИЗДАВАНЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ ЗА ВИДОВЕТЕ СТРОЕЖИ ОТ IV И V КАТЕГОРИЯ

Срок за изпълнение:

7 дни.

Такса: Приложение №1

 

Основание- чл.177 , ал.3 и ал.4ЗУТ
Attachments:
Download this file (TSU17.doc)ЗАЯВЛЕНИЕ-ОБРАЗЕЦ[ ]66 Kb