ТСУ 21 - Издаване на разрешение за ползване чрез експлоатация при извършване на специално ползване на пътища Печат

Идентификационен

номер – ТСУ21

Издаване на разрешение за ползване чрез експлоатация при извършване на специално ползване на пътища

Срок за изпълнение: 30 дни

Такса:За физически лица: 3,00 лв.на ден

За юридически лица: 6,00 лв. на ден

Основание – Наредба за специално ползване на пътища –

чл.3 във връзка с чл.177, ал.7 от ЗУТ

Attachments:
Download this file (TSU21.doc)ЗАЯВЛЕНИЕ-ОБРАЗЕЦ[ ]34 Kb