ТСУ 28 - Приемане и одобряване на проект за подробен устройствен план Печат

Идентификационен

номер –ТСУ28

Приемане и одобряване на проект

за подробен устройствен план

                                                                                                                                                                                               

Срок за изпълнение: 160 дни

Такса:

28.1 За физически лица: 50.00 лв.

За юридически лица: 100.00 лв.

 

Основание - чл.129 от ЗУТ

 

Attachments:
Download this file (TSU28.doc)ЗАЯВЛЕНИЕ-ОБРАЗЕЦ[ ]36 Kb