ТСУ 32 - Вписване на промени в собствеността в разписна книга към действащия план Печат

Идентификационен

номер – TСУ32

Вписване на промени в собствеността в разписна книга към действащия план
Срок за изпълнение: 7 дни

Такса: безплатно

 

Основание: Наредба   за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в община Пещера
Attachments:
Download this file (TSU32.doc)ЗАЯВЛЕНИЕ-ОБРАЗЕЦ[ ]32 Kb