ТСУ 1А Издаване на комбинирана скица за недвижим имот Печат

 

Идентификационен

номер ТСУ1А

ИЗДАВАНЕ НА КОМБИНИРАНА СКИЦА ЗА НЕДВИЖИМ ИМОТ

Срок за изпълнение:   7 дни

Такса:

1. Заплащане на дължима такса за справка на физически и юридически лица:

- 5.00 лв. за един имот

- 10.00   лв. за повече за един имот

2.Заплащане на дължима такса за изготвяне на комбинирана скица на обекта от КК и КР и действащ регулационен план за УПИ/имот:

За физически и юридически лица:

- 80 .00лв. за формат А4

- 160.00   лв. за формат А3

Основание –Закона за кадастъра и   имотния регистър-

Тарифа 14,анализ