ТСУ 2 - ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ Печат

Идентификационен

номер ТСУ 2

 

ИЗДАВАНЕ НА   УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС

НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ

Срок за изпълнение:

   7 дни

 

Такса:

За физически лица: 15.00 лв.

За юридически лица: 30.00 лв.

 

 

 

 

 

 

 

Основание – §4,във връзка с чл.27,ал.1,т.1 от ЗКИР , §1,т.10 от ДР на ЗКИР
Attachments:
Download this file (TSU2.doc)ЗАЯВЛЕНИЕ-ОБРАЗЕЦ[ ]38 Kb