ТСУ 29А - Одобрение на комплексен проект за инвестиционна инициатива Печат

Идентификационен

номер ТСУ 29 А

ОДОБРЕНИЕ НА КОМПЛЕКСЕН   ПРОЕКТ ЗА ИНВЕСТИЦИОННА ИНИЦИАТИВА

                                                                                                                                                                                                                    

 

Срок за изпълнение: 60дни

Такса:

/сбор от таксата за строително разрешение, плюс таксата за одобряване на проект,плюс таксата за одобряване на ПУП,плюс таксата за издаване на оценка от Общински експертен съвет по устройство на територията , увеличена с 30%/.

Основаниесъгласно чл.150 от ЗУТ

Attachments:
Download this file (TSU29 А.doc)ЗАЯВЛЕНИЕ-ОБРАЗЕЦ[ ]36 Kb